Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA
- Introducció
- Les principals actuacions arqueològiques dels darrers 25   anys
- La planificació urbana, una eina bàsica per a l’arqueologia
- Apunts d’història
- Un cas per resoldre/Una troballa casual /Una troballa fora de  context
- Del jaciment a la vitrina
MULTIMÈDIA
- Intervencions arqueològuiques a Barcelona
APUNTS D'HISTÒRIA
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA: principals actuacions arqueològiques dels darrers 25 anys
Les principals actuacions arqueològiques dels darrers 25 anys

En aquests darrers 25 anys s’han realitzat a Barcelona més de 2.500 actuacions arqueològiques, entre companyes d’excavació, prospeccions, tasques de documentació o actuacions de restauració.

Ciutat Vella concentra la major part de les intervencions; no en va és un territori habitat de manera ininterrompuda des de la prehistòria fins a l’actualitat.

MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat