Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA
- Introducció
- Les principals actuacions arqueològiques dels darrers 25   anys
- La planificació urbana, una eina bàsica per a l’arqueologia
- Apunts d’història
- Un cas per resoldre/Una troballa casual /Una troballa fora de  context
- Del jaciment a la vitrina
MULTIMÈDIA
- Intervencions arqueològuiques a Barcelona
APUNTS D'HISTÒRIA
L’ARQUEOLOGIA BARCELONA:Un cas per resoldre/Una troballa casual/ troballa fora de context

Aquest anell va ser trobat casualment l’any 1973 durant les excavacions que es feien a la plaça de Sant Miquel, fora del seu context original. Diversos especialistes l’han estudiat, però fins el present no ha estat possible determinar a quina època i horitzó cultural pertany.

Ara per ara és una peça única, de la qual no s’han localitzat paral•lels. Aquest és un exemple paradigmàtic de les dificultats del treball de recerca arqueològica, on sovint la parcialitat del coneixement fa que persisteixin durant molt temps llacunes i qüestions per resoldre.

MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat