Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA
- Introducció
- Les principals actuacions arqueològiques dels darrers 25   anys
- La planificació urbana, una eina bàsica per a l’arqueologia
- Apunts d’història
- Un cas per resoldre/Una troballa casual /Una troballa fora de  context
- Del jaciment a la vitrina
MULTIMÈDIA
- Intervencions arqueològuiques a Barcelona
APUNTS D'HISTÒRIA
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA: Del jaciment a la vitrina

El procés que segueix una peça des que és trobada a l’excavació fins que es mostra en el museu és força llarg. Els objectes sortits de l’excavació es netegen, es classifiquen, s’inventarien i s’estudien. Si cal, es consoliden o es restauren al laboratori. Fet això, la peça s’afegeix al fons del museu i a partir de llavors és susceptible de ser exposada.

Una peça de museu és un objecte extret del seu context original. I és també una font d’informació amb múltiples lectures. Un mateix objecte pot mostrar-se per explicar la seva funció i el seu ús, per il•lustrar una tècnica de fabricació o el treball d’un taller, pels seus valors estètics, simbòlics o històrics, etc. És responsabilitat del museu aprofundir en els seus significats i saber difondre’ls entre la societat.

 
MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat