Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA
- Introducció
- Les principals actuacions arqueològiques dels darrers 25   anys
- La planificació urbana, una eina bàsica per a l’arqueologia
- Apunts d’història
- Un cas per resoldre/Una troballa casual /Una troballa fora de  context
- Del jaciment a la vitrina
MULTIMÈDIA
- Intervencions arqueològuiques a Barcelona
APUNTS D'HISTÒRIA
L’ARQUEOLOGIA A BARCELONA: La planificació urbana, una eina bàsica per a l’arqueologia

L’arqueologia urbana parteix de la idea que la ciutat és un jaciment únic, integrat per un conjunt d’elements interrelacionats que cal estudiar de manera global. És una arqueologia de territori que pretén conèixer l’evolució de l’espai urbà al llarg del temps, la geomorfologia, l’estructuració urbana, els edificis, el parcel•lari, la xarxa de carrers i camins, etc.

L’àmbit d’actuació del Museu d’Història de la Ciutat és tot el terme municipal de Barcelona, aproximadament 90 km2. El districte de Ciutat Vella, on hi ha el nucli generatriu de la ciutat, és la zona de més acumulació de nivells històrics i la que, per tant, concentra gran part de les iniciatives arqueològiques i patrimonials.

La gestió de l’arqueologia urbana és un dels programes més complexos del Museu, i requereix un alt nivell de coordinació amb molts agents urbans, especialment amb els serveis de disciplina urbanística de l’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A diferència de l’arqueologia de salvament o d’urgència, a Barcelona s’efectua cada vegada més una arqueologia preventiva, que té en compte les corresponents fases de planificació, organització i diagnosi anteriors a la intervenció. L’arqueologia té cada cop més presència en el planejament urbanístic de la nostra ciutat.

MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat