Information and activities The city, life's stage Archaeological methods Archaeology in Barcelona Lived histories
object game xxi
bulletin
Of the archaeology I want to know
publications
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
THE CITY, LIFE'S STAGE
- Introduction
- Objects, metaphors of their time
- Changes and continuity: past and present
GAME: OBJECT XXI
Be imaginative and send us a picture that will represent our century. Click here
 
 
 
 
LA CIUTAT, ESCENARI DE VIDA: INTRODUCCIÓ
Mercat del Born -Febrer 2002

Barcelona te més de 2.000 anys d’història. La ciutat actual és el resultat de l’acumulació física, i també intangible d’incomptables fets i vides que hi han tingut lloc i que han contribuït, tots elles, a forjar el caràcter i la forma de Barcelona.

En un procés complex sense fi, la ciutat es construeix, es destrueix i es reinventa a si mateixa. I la runa i els sediments produïts per aquesta dinàmica contenen les traces de la vida dels barcelonins de tots aquests anys Habitants, residents ocasionals o gent de pas som una peça més en el fil de la història de la ciutat. I la nostra realitat serà també, algun dia, una resta arqueològica.

 
 
 
MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat