Informació i Activitats La Ciutat, escenari de vida Métodes de l'arqueologia L'arqueologia a Barcelona Històries Viscudes
joc objecte s.xxi
Butlletí
De l'Arqueologia vull saber
PUBLICACIONS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA
Introducció
Comparar per entendre: l’analogia
L’espai i el temps
Les tècniques analítiques aplicades en arqueologia
MULTIMÈDIA
Interactiu d'un enterrament
 
 
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA: Introducció
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA

La disciplina arqueològica estudia el sediments (terres, restes arquitectòniques, objectes, etc) d’èpoques passades i té l’objectiu de reconstruir fets i societats pretèrites a partir de l’anàlisi i interpretació d’aquestes restes.

La finalitat de l’arqueologia és recuperar informació per poder reconstruir la història. Però, com accedir al passat, des del present?

Les restes arqueològiques no “parlen” per si soles i convé desxifrar el registre arqueològic per interpretar els fenòmens que les van produir. Per això l’arqueologia aplica una rigorosa metodologia en la recollida de dades –l’excavació- i es recolza en una sèrie de processos, raonaments i protocols propis de la disciplina i, també, en tècniques analítiques desenvolupades per altres ciències. La interpretació en arqueologia és fruit del treball interdisciplinari.

 
 
 
MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat