Información y Actividades La Ciudad, escenario de vida Métodos de la arqueología La arqueología en Barcelona Historias vividas
juego objeto s.xxi
boletín
De la arqueología quiero saber
PUBLICACIONeS
CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH
MÉTODOS DE LA ARQUEOLOGÍA
Introducción
Comparar para entender: la analogía
El espacio y el tiempo
Las técnicas analíticas aplicadas en arqueología
MULTIMEDIA
Interactivo de un enterramiento
 
 
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA: Introducció
MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA

La disciplina arqueològica estudia el sediments (terres, restes arquitectòniques, objectes, etc) d’èpoques passades i té l’objectiu de reconstruir fets i societats pretèrites a partir de l’anàlisi i interpretació d’aquestes restes.

La finalitat de l’arqueologia és recuperar informació per poder reconstruir la història. Però, com accedir al passat, des del present?

Les restes arqueològiques no “parlen” per si soles i convé desxifrar el registre arqueològic per interpretar els fenòmens que les van produir. Per això l’arqueologia aplica una rigorosa metodologia en la recollida de dades –l’excavació- i es recolza en una sèrie de processos, raonaments i protocols propis de la disciplina i, també, en tècniques analítiques desenvolupades per altres ciències. La interpretació en arqueologia és fruit del treball interdisciplinari.

 
 
 
MHCB / / www.museuhistoria.bcn.cat / T. 93 256 21 00 / inici / disseny web
Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat